Opprettelse av ny bruker

Ansatte i Jernbaneverket

Ansatte i Jernbaneverket logger seg inn med sitt vanlige brukernavn og passord.
Nye brukere i Jernbaneverket melder behov om tilgang gjennom sin leder til fido@jbv.no.

Ansatte i NSB, NSB Gjøvikbanen og Flytoget

Ansatte i NSB, NSB Gjøvikbanen og Flytoget logger seg inn med sine vanlige brukernavn og passord, og tilganger gis gjennom sine respektive firma.

Ansatte i øvrige jernbaneforetak og hos eksterne entreprenører

Nye brukere i disse firmaene benytter en selvregistreringsløsning for å bestille brukernavn og passord.
Denne er tilgjengelig på følgende lenke: https://iam.jbv.no/iam/im/jbv_pub/ui7/index.jsp?task.tag=FidoSelvregistrering
Etter at du har fullført registreringen vil forespørselen bli behandlet av den tilgangsansvarlige i ditt selskap og deretter av Jernbaneverket.
Du vil motta en e-postmelding med ditt brukernavn når forespørselen er ferdigbehandlet.

Hvis du ikke finner firmaet ditt i oversikten i selvregistreringsløsningen, ta kontakt på fido@jbv.no.